Piechowice

ŻYMIERSKIEGO 53A 11

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie, wg. rozporządzeń MF z dnia 16 i 21.12.2010r.,

Biuro Turystyki Młodzieżowej Maciej Stanisz z siedzibą w Piechowicach istnieje na rynku od 1992 roku i tym samym jest najstarszą firmą zajmującą się turystyką szkolną w regionie jeleniogórskim. Działalność biura skierowana jest przede wszystkim do klienta - ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum oraz ucznia szkoły średniej. Łączy w sobie cechy imprezy dydaktycznej i turystycznej, której celem jest między innymi poznanie ogólnych wiadomości o historii zwiedzanych regionów; zapoznanie się z podstawowymi wiadomościami na temat architektury i sztuki, a także poznanie podstawowych zasad ochrony przyrody. Obsługująca nasze imprezy kadra przewodnicka to przede wszystkim ludzie młodzi o wysokich kwalifikacjach.

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.